Oppgradert sertifisering av Autoline-produkter

Autoline har gjennomført en revidering av sine sertifiseringer og tilfredsstiller høye kvalitetskrav i henhold til kjøretøyforskriftene, samt særkrav fra Volvos bussfabrikker. Dette gjør Autoline mer leveringsvennlig og kan dokumenteres i alle ledd. Autoline gjennomfører nå typegodkjenning av våre produkter for å innfri strengere krav fra lastebil og Bussprdusenter.

Dokumentasjon.