Verdens største hybridbusspark levert med Autoline sandstrøere

Busselskapet Nobina sørget for at tidenes største enkeltleveranse ble gjort til selskapets busser som skal trafikere i Tromsø.

De 120 nye hybridbussene ble levert i mars 2012 og har Autoline sandstrøere påmontert. Busselskapet øker strøberedskapen i Tromsø kommune og er en klar bidragsyter til bedre og sikrere veier i kommunen.