Sterk fokus på sikkerhet har gitt mange fornøyde kunder

Våre produkter er behørig utprøvd over lang tid i en kvalitetsbevisst og krevende bransje. Vårt fokus har hele tiden vært å levere en optimal løsning for sikker friksjon.

Vårt servicenivå og oppfølging i markedet har gitt oss en betydelig portefølje med fornøyde kunder. Autoline AS har gjennom årene levert over 10.000 enheter. Våre mange kunder har gitt oss mange gode referanser og tilbakemeldinger.

alfred-aksnes
Alfred Aksnes / Boreal transport Nord
Mob. 98 24 05 15 / alfred.aksnes@boreal.no

Jeg har vært med på utprøving og bruk av Autoline sandstrøere på buss i over ti år, vi har veldig god erfaring med produkt og oppfølging fra autoline. Vi har merket oss at Troms fylke har tatt med sandstrøere på buss allerede i anbudsutlysningen på flere steder i fylket, dette tror jeg vil bli gjeldende i flere fylker i fremtiden.

eirik-markussen
Eirik Markussen
Mob. 95 21 50 11 / eirik@bergtransport.no

Eirik Markussen, daglig leder hos Bergs Transport, transportør for Statoil i Nord-Norge: «Jeg kan med sikkerhet si at Autoline sandstrøer avverget en stygg ulykke» – strødde veibanen og sikret veigrep i oppbremsingssituasjon foran et kryss.

roger-mikalsen
Roger Mikalsen
Mob. 95 19 29 85 / Roger.Mikalsen@boreal.no

Boreal Transport Norge as har en nullvisjon, dette innebærer at  «Vi skal jobbe for en virksomhet uten skader på mennesker, materiell eller miljø». Vår bruk av Autoline sandstrøere er en del av dette arbeidet. Vi er svært fornøyd med produktene fra Autoline og kan trygt anbefale dette til andre buss-selskap som tar sikkerhet på alvor.

bjorn-kavli
Bjørn Kavli
Mob. 99 29 30 28 / bjorn.kavli@tromsfylke.no

Troms fylke er et foregangsfylke når det gjelder miljøvennlige, innovative løsninger på persontransport. Bjørn Kavli, samferdselssjef for Troms fylke: ”Vi er svært godt fornøyd med Autoline sandstrøere. Disse sparer miljøet og sikrer buss, personell og passasjerer.”

raimon_medium
Raimon Andersen
Mob. 91 33 47 66 / raimon@bergtransport.no

– Yrkessjåføren og bilansvarlige hos Berg Transport, er å regne som ambassadør for Autoline. Raimon har brukt Autoline sandstrøere i hele sin yrkeskarriere. Som lærling var han med på å prøve ut de første prototypene tidlig på 90-tallet. «Sandstrøeren er et must for oss som kjører farlig gods på norske veier» sier Andersen.