Autoline AS

Selskapet Autoline AS ble stiftet i 1998. Hovedaksjonær er John-Egil Bustadmo som også er gründer og produktutvikler. Selskapet er dynamisk organisert med få ansatte og gode underleverandører.

Filosofien til selskapet er å ha fullt fokus på produkt og god tilstedeværelse i markedet. Selskapets dynamiske organisering har medført at økonomiske svingninger generelt i markedet ikke har ført til økonomiske tap.